Påsken i Nygårdskyrkan 

28/3   19:00   Nattvardskväll, Sara Skepö

29/3   10:00   Gudstjänst, Sara Skepö

31/3   10:00   Gudstjänst, Chatrine Carlsson

Kören sjunger, Kyrkkaffe