Lördag 30/5 kl 18:00

Avskedssamkväm med församlingen

Anmälan till Björn-Åke Hördegård senast 17/5

tel: 070-318 66 96