Mikael Wahl med familj

en dag för föräldrar och barn.

Undervisning

Kuliga stationer

Fika

Gemenskapsmiddag

Kl 16:00

Dagen fortsätter med dans för barn och ungdomar från åk 2 och uppåt.

Dagen avslutas kl 18:30 med taco och andakt.