Välkommen till en inspirerande dag för alla som tycker om att sjunga.

Kl 10:00 i Nygårdskyrkan.

Peter Sandwall sjunger tillsammans med oss ur boken ”Sånger på helig mark”.

Kl 19:00 SångGudstjänst med Peter Sandwall och kören.