för

Nygårdskyrkans församling

Kjell Gustavsson.

Kören.

 

Anmälan till Sara Skepö senast 6 april.