KonfirmationsGudstjänst i Landsbro Filiadelfia.

kl 11:00