I trygga händer är Frälsningsarmens kurs för barn och ungdomsledare. Syftet med kursen är att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska känna sig trygga.
Kursen omfattar tre kvällar 20 februari, 6 mars och 3 april, med start i Landsbro Pingst kl. 19:00, och vänder sig till alla barn och ungdomsledare. Ledare för kursen är Kerstin Sturesson och hålls i samarbete med frikyrkorna i området.