Vi får vara med att ge vårt bidrag till missionen, samtidigt som man kan få något gott, värmande eller en vinst med sig hem. Pengarna som samlas in under kvällen kommer att delas mellan Rydells arbete i Tanzania och SAM:s pionjärarbete i Sverige.

Rydells arbete i Tanzania

SAM:s pionjärarbete